Головна

Засновник і видавець –
Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ № 17322-6092Р від 29.11.2010 р.

Затверджено наказом
Міністерства освіти і науки України
від 29.12.2014 № 1528
як наукове фахове видання України
Виходить 4 рази на рік

Редактори:
Ігор ПИЛАТЮК – головний редактор, ректор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Народний артист України, кандидат мистецтвознавства
Люба КИЯНОВСЬКА – заступник головного редактора, доктор мистецтвознавства
Уляна ГРАБ – відповідальний секретар, кандидат мистецтвознавства
Редакційна колегія:
Ірина ЗІНКІВ, доктор мистецтвознавства
Ольга КАТРИЧ, кандидат мистецтвознавства
Гельмут ЛЬООС, доктор габіліт. (Німеччина)
Тетяна МОЛЧАНОВА, доктор мистецтвознавства
Анна НОВАК, доктор габіліт. (Польща)
Стефанія ПАВЛИШИН, доктор мистецтвознавства
Оксана ПИСЬМЕННА, кандидат мистецтвознавства
Наталя СИРОТИНСЬКА, кандидат мистецтвознавства
Надія СУПРУН-ЯРЕМКО, доктор мистецтвознавства
Ольга ШУМІЛІНА, доктор мистецтвознавства

 

Advertisements